อนุทิน 82841 - network

  ติดต่อ

Bookmark: QA

http://siweb.dss.go.th/qa

ฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานในลักษณะคำถาม-คำตอบจำแนกตามปัญหาในเขตภูมิภาค พื้นที่จังหวัดและประเภทปัญหาสามารถตอบภาพรวมของปัญหาภูมิภาค และจังหวัดต่างๆ ได้ แหล่งข้อมูลจะได้มาจากเทคโนโลยีชาวบ้าน

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)