อนุทิน 8223 - ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

กำหนดการนักศึกษาแพทย์

วันที่14 มิถุนายน 51

12.00 น. นศพ. เดินทางมาถึง

12-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.00น. นศพ.แนะนำตัว เจ้าเป็นไผ

                      ครูบาแนะนำมหาชีวาลัยอีสาน

14.00-15.00น   ฟังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

15.00-17.00น.  เดินชมสวนป่า/มองหาทิศทางเศรษฐกิจชุมชน

17.00-20.00น.  แต่ละกลุ่มทำอาหารกลุ่มละ1อย่าง

                       นำมาจัดแบบบุฟเฟต์ รับประทานอาหารร่วมกัน

21.00-23.00น   รายการสุนทรีสนทนา กับ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล

                       (นานาทัศนะ ที่เกี่ยวกับบริบทสุขภาวะทุกมิติ)

วันที่ 15 มิย.  

06.30 -8.00 น.   ตื่นเดินออกกำลังกายชมกิจกรรม

8.00-8.30 รับประทานอาหารเช้า

9.00-11.00น. สนทนาเรื่อง บทบาทนักศึกแพทย์คุยใหม่

                    กับวิทยาการพิเศษ

                    พ.ญ.ศริรัตน์ สุวันทโรจน์ ร.พ.กระบี่

                    น.พ. สุธี ฮั่นตระกูล

11.00-12.30   นักศึกษาแต่ละกลุ่มเสนอรายงาน                     

                     - เห็นอะไร

                     - รู้อะไร

                     -ได้ ไม่ได้ อะไร

                    - เข้าใจว่าอย่างไร

                     นำเสนอ ผ่าน LCD.

12.30-13.45   รับประทานอาหารกลางวัน

                    - อำลา เดินทางกลับ

เขียน 27 May 2008 @ 15:29 () แก้ไข 27 May 2008 @ 17:48, ()


ความเห็น (0)