อนุทิน 81878 - แอ็นท์

Bookmark: http://www.tipinasia.info/TH/law-info.php?l=th&id=62&t=N#

http://www.tipinasia.info/TH/law-info.php?l=th&id=62&t=N#

พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

Tags:

เขียน 19 Feb 2007 @ 23:36 ()


ความเห็น (0)