อนุทิน 81707 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

Bookmark: หนังสือของเครือข่ายพุทธิกา

http://www.budnet.info/dead/bookdead.htm

เครือข่ายพุทธิกา เป็นเครือข่ายของบุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีหลวงพี่ไพศาล วิสาโลเป็นองค์ประธาน วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการนำพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาสังคม หนึ่งในกิจกรรมของเครือข่าย คือ โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ

Tags:

เขียน 09 Jan 2007 @ 07:47 ()


ความเห็น (0)