อนุทิน #8099

  ติดต่อ

(๗๐)...

"อภัยทาน"... คือ ทานสูงสุด

พัฒนาจิตเพื่อตื่นรู้ใน "พลังแห่งความเมตตา"... ในจิตดวงน้อย

ชอบบทสนทนาครั้งหนึ่ง... "จิตวิเวก ท่ามกลางอารมณ์ที่ปั่นป่วนของผู้คน..." ... "นั่งสมาธิ...สู่ความสงบท่ามกลางจราจรอันคับคั่ง"...

  • ขอให้เชื่อในพลังแห่งความดีและมีเมตตา...อย่าได้ถอยหนีเพียงเพื่อการปะทะหรือสัมผัสกระทบจากกิเลสของสรรพสิ่งรอบด้าน
  เขียน:  

ความเห็น (0)