อนุทิน 80986 - Miss Akeanong Mongkondit

Miss Akeanong Mongkondit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Bookmark: สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย

http://www.thaispaoperators.com/

สมาคมนี้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ ในอันที่จะร่วมกันศึกษา พัฒนา ช่วยเหลือและยกระดับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสปาไทย ตั้งแต่ในระดับภูมิภาคถึงระดับท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานตามประกาศสาธาณาสุขและ เข้ามาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างชื่อเสียง และเชิดชูภาพลักษณ์ ประเพณี ว

Tags:

เขียน 31 Oct 2006 @ 21:44 ()


ความเห็น (0)