อนุทิน #7994

  ติดต่อ

วันนี้ได้ฝึกจิตแต่เช้า

มอบหมายงาน แล้วน้องไม่ทำ เป็นงานที่สำคัญ  แต่น้องมีเหตุผลชี้แจง เราพร้อมรับฟัง 

อารมณ์ครั้งแรก ขุ่นในใจมากถึงมากที่สุด คิดว่าหน้าตาคงดูไม่ดี ลองฟังอยากสงบ มีสติ ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ พิจารณาแยกแยะ เรื่องราว ถอดทีละเรื่อง แยกทีละอย่าง ใช้เมตตาเข้ามากำกับในใจ 

เป็นอีกครั้งที่สามารถทำได้ และเข้าใจผู้อื่น เข้าใจตัวเองมากขึ้น

 

วันนี้ น้องสอนให้เราได้เรียนรู้ที่จะฟังอยากลึกซึ้ง  ฟังอย่างเข้าใจ  ใช้เหตุผลในการพิจารณาวิเคราะห์ มากกว่าใช้อารมณ์  ทุกอย่างมีทางออก

 

ขอบคุณน้อง

  เขียน:  

ความเห็น (0)