อนุทิน 7992 - Ka-Poom

Ka-Poom

(๖๙)...

มีอะไร พอช่วยได้ก็ช่วยเหลือกันไป...

เขามองเห็นเรามีประโยชน์ พอที่จะทำในสิ่งที่มอบหมายได้...ก็น้อมรับด้วยความนอบน้อม และทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายไปเถอะ

อย่าไปคิดมาก...

อย่าไปคิดว่าชอบ หรือไม่ชอบ... พอใจหรือไม่พอใจ...เสียเปรียบหรือได้เปรียบเลย

คิดเพียงว่า "นี่คือหน้าที่ที่พึงทำ"

เขียน 26 May 2008 @ 10:33 () แก้ไข 26 May 2008 @ 10:34, ()


ความเห็น (0)