อนุทิน 7980 - Sasinand

  ติดต่อ

อ่านข่าวเศรษฐกิจต่างๆแล้ว  ทั้งตัวเองและครอบครัว ต้องมีการปรับตัวเพิ่มกันบ้างแล้ว  เนื่องจากต้นทุนพลังงานสูงขึ้นๆ ค่าแรงก็เพิ่มขึ้น ของก็แพงขึ้น จะฝากเงิน ดอกเบี้ยก็ต่ำมาก คนก็คงพยายามหาแหล่งลงทุนอย่างอื่น มาทดแทน..

ตามประสบการณ์ ถ้าค่าแรงเพิ่ม จะมีการเลิกจ้าง ลดเวลาทำงาน หยุดกิจการชั่วคราว เพิ่มขึ้นด้วย

ดังนั้น กลุ่มคนรายได้น้อย และคนสูงอายุ จึงเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ 

แต่ถ้าในภาพรวมของทุกครัวเรือน  เศรษฐกิจพอเพียง และความประหยัด ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น จะช่วยได้มาก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)