อนุทิน 7874 - หยั่งราก ฝากใบ

@7860 กราบนมัสการค่ะ น้อมนำธรรมะท่านมาใส่ใจ เรื่องการตอบแทนคุณพ่อแม่ในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ สำหรับคนไม่มีรากไม่มีพ่อแม่ให้ตอบแทนคุณแล้ว จึงตั้งจิตในการทำงาน การปฏิบัติตัว การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเท่าที่จะทำได้ หวังว่าจะเป็นทำกุศลกรรมที่ส่งไปถึงพ่อแม่และบรรพบุรุษได้ค่ะ.

สาธุค่ะ

เขียน 25 May 2008 @ 21:04 () แก้ไข 26 May 2008 @ 09:41, ()


ความเห็น (0)