อนุทิน 7685 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@7660 ว่าจะเขียนบันทึกอธิบาย แต่รู้สึกปวดฟันตุบๆ ในบางครั้ง จึงค่อยเขียนโอกาสหน้า... โอกาสนี้ ลองดูจากอรรถกถา เฉพาะตอนที่แก้ศัพท์ว่า ภควา ตาม Link ข้างล่าง

ตามนัยนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าเพ่งจากคำว่า ภาค ก็อาจแปลได้ว่า พระผู้ทรงจำแนกธรรม หรือ พระผู้ที่ผู้หวังความเจริญทุกคนควรคบ เป็นต้น

เขียน 25 May 2008 @ 00:05 ()


ความเห็น (0)