อนุทิน 7685 - BM.chaiwut

  ติดต่อ

@7660 ว่าจะเขียนบันทึกอธิบาย แต่รู้สึกปวดฟันตุบๆ ในบางครั้ง จึงค่อยเขียนโอกาสหน้า... โอกาสนี้ ลองดูจากอรรถกถา เฉพาะตอนที่แก้ศัพท์ว่า ภควา ตาม Link ข้างล่าง

ตามนัยนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าเพ่งจากคำว่า ภาค ก็อาจแปลได้ว่า พระผู้ทรงจำแนกธรรม หรือ พระผู้ที่ผู้หวังความเจริญทุกคนควรคบ เป็นต้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)