อนุทิน 7598 - ปภังกร Happinesss

ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นที่พอใจของเราทั้งหมด...!

เพราะใจของเรานั้นก็ยังวกไปวนมา ยังไม่เป็นที่พอใจของเราเองเลย แล้วเราจะให้สิ่งต่าง ๆ นั้นพอใจเราได้อย่างไร...?

ความจริงสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้นั่นก็อยู่เฉย ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรกับจิตกับใจของเรา

มีแต่จิตแต่ใจของเรานั้นเที่ยวไปจับ ไปเกาะ ไปยึด แล้วพยายามโน้มน้าวสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามใจ

ละเสียสิ่งความเกาะเกี่ยวแห่งจิตนี้ได้ ใจนั้นก็จะสบายด้วย "ปล่อยวาง"

เขียน 24 May 2008 @ 16:54 ()


ความเห็น (0)