อนุทิน #7559

(๕๓)...

"ความเกลียดชัง" หนึ่ง...

"ความริษยา" หนึ่ง...

------> เกาะกินกัดกร่อยอยู่ใน "ดวงจิต" มันถ่ายโยงจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง นี่คือ "ดวงจิตที่ไม่ประภัสสร"

เขียน:

ความเห็น (0)