อนุทิน 75327 - ศรีกรม

  • ๓ มี.ค. ไปบรรยายแนแม่บทเทคโนฯที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา
  • มี้ข้าราชการจากสำนักงานอัยการภาค ๓ และ ๔ มาเข้าร่วมสัมมนา
  • ได้พูดเกี่ยวกับ ภาพรวม สิงที่ทำ โครงการที่จะได้ และปัญหาต่าง ๆ
  • การได้ออกบรรยายในครั้งนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
เขียน 05 Mar 2011 @ 08:09 ()


ความเห็น (0)