อนุทิน 75327 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๓ มี.ค. ไปบรรยายแนแม่บทเทคโนฯที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา
  • มี้ข้าราชการจากสำนักงานอัยการภาค ๓ และ ๔ มาเข้าร่วมสัมมนา
  • ได้พูดเกี่ยวกับ ภาพรวม สิงที่ทำ โครงการที่จะได้ และปัญหาต่าง ๆ
  • การได้ออกบรรยายในครั้งนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
  เขียน:  

ความเห็น (0)