อนุทิน 75046 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

15.00 น. ออกรายการ "ภาษาอังกฤษธุรกิจ" ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยธงชัยเป็นคนขับ ครั้งก่อนหน้านี้ แม้เตรียมตัวแล้วแต่ไม่ได้ออกอากาศ เพราะ "อั๋นและประสาน" เกี่ยงกันขับรถ 

รับเอกสารจากรัฐสภาเรื่องการประกวด "พานแว่นฟ้า" เชิญเข้าร่วมประกวดด้วย

เริ่มศึกษาเรื่องบล็อกที่ blogger.com เพื่อเปิดประตูอีกหนึ่งบาน 


  เขียน:  

ความเห็น (0)