อนุทิน 75 - paew

paew

เพิ่งเห็นเมนูใหม่ของ G2K คือ อนุทิน จึงเข้าไปศึกษาว่าแต่ละท่านเขียนอะไรบ้างในอนุทิน จึงทำให้ปิ้งไอเดียว่า เขียนไว้มั่งก็ดี จะทำให้จดจำได้ว่าแต่ละวันได้ทำอะไรไปมั่ง เขียนแบบสั้นๆ เพื่อช่วยเตือนความจำ จึงเริ่มบันทึกตั้งแต่วันนี้

เช้ามาทำงานที่สำนักฯ กำลังจะตรวจอ่านโครงการที่ของบจาก TROFREC แต่

- อ.น้องมาหารือเรื่องการเบิก OT ของ จนท.

- ปรับ แก้ไข และส่งโครงการสัมมนาระบบทะเบียนให้น้อยหน่าเพื่อประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ

- เชิญเอี้ยงมาหารือเรื่องรูปแบบบทความวิจัยสถาบันที่จะให้แต่ละหน่วยงานส่งเพื่อนำเสนอในการสัมมนาระบบทะเบียนฯ

- ลงนามส่งหนังสือถึงคณะเรื่องวันที่คณะเลือกเป็นวันสำหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างบ่ายวันพุธ หรือ บ่ายวันพฤหัส ตามนโยบายปฏิรูปตารางสอนตารางสอบของ มข.

- คุยกับ อ.วิโรจน์ เรื่องการรวมวิชาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน อ.วิโรจน์ยื่นยันว่า อยากเปิดวิชาที่ นศ.คณะอื่นๆ มาเรียนได้ ไม่อยากเน้นสัตว์ในฟาร์ม จึงตัดสินใจให้ อ.วิโรจน์ ปรับตามวัตถุประสงค์ โดยยุบวิชาพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง

- บ่ายหลังจากเซ็นหนังสือขออนุมัติต่างๆ แล้ว

- พรพรรณ ลูกศิษย์ซึ่งเป็น อาจารย์ที่ ม.ศิลปากร มาพบ

- จากนั้นก็ไปร่วมเรียนเกี่ยวกับการเขียน Speech ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง...สนุกดี

เขียน 08 Apr 2008 @ 15:47 ()


ความเห็น (0)