อนุทิน 74653 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันที่ ๒ ก.พ. อสส.มาตรวจเยี่ยมที่ศูนย์ฯ
  • อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องเสียงประจำห้องประชุม รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ จำนวน ๒๔ คน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารแจ้งวัฒนะ
  • ประชุมการจัดทำโปรแกรมการบังคับคดีภาครัฐ ที่ห้องประชุมกองคดีแพ่ง

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)