อนุทิน 74432 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

"เด็กเล่น คือเด็กเรียน" เป็นประโยคที่สื่อความหมายได้ชัดเจนอย่างดียิ่ง...

การเล่น หมายถึง การทำอะไรอย่าง "มีความสุข"
ใคร ๆ ก็ชอบเล่น เพราะเล่นแล้ว "มีความสุข"
ถ้าหากเด็กเล่น คือเด็กเรียน ก็คือ การเรียนรู้อย่าง "มีความสุข"

การเรียนในห้องเรียนมีความสุขไหม
หรือการศึกษานอกห้องเรียนมีความสุขกว่า

ถ้าหากความสุขเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขหรือไม่...?
การเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้นควรอยู่ในห้องหรือนอกห้อง

การอ่านหนังสือมีความสุขไหม...?
การอ่านหนังสือกับการเล่นนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร...?

แล้วเราจะให้เด็กนักเรียน นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้ได้อย่างไร...?
จริงหรือไม่ที่ใคร ๆ ก็อยากเรียนรู้อย่าง "มีความสุข..."

เขียน 29 Jan 2011 @ 22:01 ()


ความเห็น (1)

ืnop
IP: xxx.77.208.120
เขียนเมื่อ 

ก็จริงน่ะสิ