อนุทิน #74424

  ติดต่อ

การได้มาซึ่งความอยุติธรรม เป็นจุดมืดบอดของชีวิต
ดั่งเช่นหลุมดำที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ สามารถที่จะ
ดูดซึมซับได้ทุกสิ่ง แม้สิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม

การได้มาซึ่งความอยุติธรรม เป็นจุดมืดบอดของชีวิต

ดั่งเช่นหลุมดำที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ สามารถที่จะดูดซึมซับได้ทุกสิ่ง

แม้สิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)