อนุทิน 74236 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

ผ่านไปแล้วกับวิชาระบบเศรษฐกิจไทย ยาก

อ.เข้าใจหาวิธีให้นศ.อ่านหนังสือโดยผ่านงานกลุ่มและการนำเสนอ

เพราะถ้าไม่อ่านไม่มีทางทำงานได้เลย 

เรียกว่าการเรียนแบบมีส่วนร่วม

  เขียน:  

ความเห็น (0)