อนุทิน 74198 - ดร.ภิญโญ

  ติดต่อ

เจอกลุ่มปึงหงี่เชียง

ปีนี้มีวิศวะสามคน ทำ AI เรื่อง productivity

เจอกลุ่มทำเสื้อผ้า เริ่มต้นแล้ว

เจอกลุ่มเภสัชกร ปรับคำถามเพิ่มเป็นสามและอ่าน The Tipping Point

เจอเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวใจ ทำเรื่อง Emotional Design 

เจอวราพร งานก้าวหน้ามาก ไปทำ AI ที่ศูนย์พินิจ ร่วมกัน design โครงการแล้ว

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)