อนุทิน 74022 - ทิฆัมพร ออมสิน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ วันนี้วันครู ประวัติความเป็นมาคือในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 16 มกราคมของทุกๆ ปี เป็นวันครู  และไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีวันครู ประเทศอื่นๆก็มีวันครูเช่นกัน  ๑.อินเดีย วันที่ 5 กันยายน ๒.มาเลเซีย วันที่ 16 พฤษภาคม  ๓.ตุรกี วันที่ 24 พฤศจิกายน  ๔.แอลเบเนีย วันที่ 7 มีนาคม  ๕.จีน วันที่ 10 กันยายน  ๖.สาธารณรัฐเช็ก วันที่ 28 มีนาคม  ๗.อิหร่าน วันที่ 2 พฤษภาคม  ๘.ละตินอเมริกาวันที่ 11 กันยายน ๙.โปแลนด์ วันที่ 14 ตุลาคม ๑๐.รัสเซีย วันที่ 5 ตุลาคม  ๑๑.สิงคโปร์ วันที่ 1 กันยายน  ๑๒.สโลวีเนีย วันที่ 28 มีนาคม  ๑๓.เกาหลีใต้ วันที่ 15 พฤษภาคม ๑๔.ไต้หวัน วันที่ 28 กันยายน ๑๕.สหรัฐอเมริกา วันอังคารในสัปดาห์แรกที่เต็ม 7 วันในเดือนพฤษภาคม ๑๖. เวียดนาม วันที่ 20 พฤศจิกายน

เขียน 16 Jan 2011 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)