อนุทิน #737

คนไทย "บริโภค" พลาสติก คนละ 10 กิโลกรัมต่อปี

คนอินเดีย "บริโภค" พลาสติก คนละ 2 กิโลกรัมต่อปี

-อ่านจาก กรุงเทพธุรกิจ BizWeek

เขียน:

ความเห็น (0)