อนุทิน 737 - wwibul

wwibul

คนไทย "บริโภค" พลาสติก คนละ 10 กิโลกรัมต่อปี

คนอินเดีย "บริโภค" พลาสติก คนละ 2 กิโลกรัมต่อปี

-อ่านจาก กรุงเทพธุรกิจ BizWeek

เขียน 16 Apr 2008 @ 12:40 ()


ความเห็น (0)