อนุทิน 73646 - "ครูกุ้ง" ครูของชุมชน

5 มกราคม 2554 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "วัดอุดมคงคาคีรีเขต" วัดดูน ไปกราบไหว้นมัสการขอพรจาก หลวงปู่ผาง และ ถอดองค์ความรู้นำกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เขียน 05 Jan 2011 @ 08:36 () แก้ไข 05 Jan 2011 @ 08:36, ()


ความเห็น (0)