อนุทิน 73554 - jujee_ka

jujee_ka
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      ครูมืออาชีพ จักต้องมีลักษณะพื้นฐานในตน 3 ประการ ต่อไปนี้ คือ

1.       ครูต้องมี ฉันทะ ต่ออาชีพครู เป็นพื้นฐาน
2.       ครูต้องมีความเมตตา ต่อเด็กและบุคคลรอบข้างเป็นพื้นฐาน และ
3.       ครูต้องมีความเป็น กัลยาณมิตร พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

เขียน 01 Jan 2011 @ 19:08 () แก้ไข 01 Jan 2011 @ 19:14, ()


ความเห็น (0)