อนุทิน 73406 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

กลับมาจากอบอรมที่อุดร...เรื่องงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา...เมื่อวันเสาร์

วันอาทิตย์กลับบ้านเอาของฝากจากเมืองอุดรไปฝากแม่...และญาติๆ...อยากให้ทุกคน

ได้กินกัน...รอถึงปีใหม่...แหนมเนืองเมืองอุดร...คงไม่ทัน...

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)