อนุทิน 73380 - ศรีกรม

  • ๒๑ ธ.ค.เลื่อนการประชุมคณะสารบบคดีอาญา เนื่องจากสรุปข้อมูลไม่ทัน
  • ๒๒ ธ.ค.ประชุมคณะทำงานสารบบคดีแพ่ง ที่ห้องประชุมชั้น ๑๐
  • ๒๓ ธ.ค. ประชุมคณะทำงานสารบบคดีแพ่งต่อ มีสำนักงานคดีแพ่ง,สำนักงานคดีภาษีอ ากร เข้าชี้แจง
เขียน 26 Dec 2010 @ 07:33 ()


ความเห็น (0)