อนุทิน 73363 - กาญจนา มนทิราลัย

สิ่งที่ได้จากการเรียนบริหารการศึกษา

เข้าใจการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายของโรงเรียน

 

เขียน 25 Dec 2010 @ 20:17 () แก้ไข 25 Dec 2010 @ 20:25, ()


ความเห็น (0)