อนุทิน 7336 - นาง พรรณา ผิวเผือก

การให้ความสำคัญกับ **** การพัฒนาความคิด.....การพัฒนาการปฏิบัติ*****....

* ที่มักเห็นพัฒนาความคิดดีขึ้น...แต่ปฏิบัติยังไม่เท่าความคิดที่ได้พัฒนา....เช่นการป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย...รู้วิธี...แต่เวลาปฏิบัติ...ตรงกันข้าม...ง่ายเข้าว่า

 

เขียน 23 May 2008 @ 13:32 ()


ความเห็น (0)