อนุทิน 73334 - อภิสิทธิ์ ประดิษฐ์

  • บ้เมื่อวานผมทำอะไราง 
  • อาบนําไปเที่ยว
  • ไปร้านคอม
  • ไปบ้านเพื่อน
  • กินข้าวอาบนำ
เขียน 24 Dec 2010 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)