อนุทิน 7328 - บ่าววี

กิจกรรมการนำ km สู่โรงเรียนในสังกัดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนแกนนำจำนวน 18 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำกระบวนการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ในโรงเรียนขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2551

เขียน 23 May 2008 @ 13:14 ()


ความเห็น (0)