อนุทิน 73194 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  ผู้ตรวจราชการอัยการ ประชุมหน่วยงานขึ้นตรง เพื่อชี้แจงปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ cctv
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบ ย้ายของลงไปชั้น ๓
  เขียน:  

ความเห็น (0)