อนุทิน 73194 - ศรีกรม

  • วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  ผู้ตรวจราชการอัยการ ประชุมหน่วยงานขึ้นตรง เพื่อชี้แจงปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ cctv
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบ ย้ายของลงไปชั้น ๓
เขียน 21 Dec 2010 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)