อนุทิน #73193

  • วันนี้ประชุมคณะข้าราชการเพื่อจัดงานวันปีใหม่
  • คณะทำงาน erp มาใช้ห้อง E-Classroom
  • ให้กลุ่มงานรบบฐานข้อมูลฯขนสิ่งของลงชั้น ๓
เขียน:

ความเห็น (0)