อนุทิน 73158 - นายอุดม หนูคง

  ติดต่อ

20   ธันวา  ปี  53   วันนี้  หลังจากอบรม server   เพื่อการจัดการศึกษามา  เข็ดเอว  ที่ต้องแบก server  ขึ้น ชั้น  ๔ ของ สพป. นศ.๔ มาถึงโรงเรียน  ต่อเน็ตไม่ติด  มึนละตูเอ๋ย

  เขียน:  

ความเห็น (0)