อนุทิน 73158 - นายอุดม หนูคง

20   ธันวา  ปี  53   วันนี้  หลังจากอบรม server   เพื่อการจัดการศึกษามา  เข็ดเอว  ที่ต้องแบก server  ขึ้น ชั้น  ๔ ของ สพป. นศ.๔ มาถึงโรงเรียน  ต่อเน็ตไม่ติด  มึนละตูเอ๋ย

เขียน 20 Dec 2010 @ 15:55 ()


ความเห็น (0)