อนุทิน 73153 - ดร.ภิญโญ

ดร.ภิญโญ

คุญกับ Sales Rep ขายยา ไปถามมาแล้ว แต่ใช้คำว่า เพราะ..ทำไม.. ซึ่งไม่ work

ถามว่า.." จุดเปลี่ยน..อยู่ตรงไหน...work กว่า

เขียน 20 Dec 2010 @ 13:31 ()


ความเห็น (0)