อนุทิน #72983

เป็นเรื่องที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอขอบคุณ สพฐ  สพป อุบลราชธานี เขต 5 และทีมวิทยากรทุกคน

เขียน:

ความเห็น (0)