อนุทิน 72972 - ดวงตะวัน

  ติดต่อ

มาท่องเที่ยวที่บุเปือยกันเถอะ

ตำบลบุเปือยเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอในอำเภอน้ำยืน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายอย่างที่สำคัญมีทุเรียนหมอนทองที่รสชาติดีกว่าของภาคตะวันออก มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยว

  เขียน:  

ความเห็น (0)