อนุทิน 72972 - ดวงตะวัน

มาท่องเที่ยวที่บุเปือยกันเถอะ

ตำบลบุเปือยเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอในอำเภอน้ำยืน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายอย่างที่สำคัญมีทุเรียนหมอนทองที่รสชาติดีกว่าของภาคตะวันออก มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยว

เขียน 16 Dec 2010 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)