อนุทิน 72964 - สะบายดี

อบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหาร 15-17 ธันวาคม  2553 จากไม่รู้ได้รู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง facebook, twister, Search Engine, Social Network ขอบคุณวิทยากร

เขียน 16 Dec 2010 @ 11:11 ()


ความเห็น (0)