อนุทิน 72964 - สะบายดี

  ติดต่อ

อบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหาร 15-17 ธันวาคม  2553 จากไม่รู้ได้รู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง facebook, twister, Search Engine, Social Network ขอบคุณวิทยากร

  เขียน:  

ความเห็น (0)