อนุทิน 7292 - หยั่งราก ฝากใบ

@7288 เห็นด้วยกับอ.ธ.วัชชัยค่ะ หนังสือที่ดีจะต้องให้ความคิด ความรู้สึกใหม่ ๆ ทุกครั้งที่ได้อ่าน  อมตะจริง ๆ ด้วยค่ะ

เขียน 23 May 2008 @ 08:51 ()


ความเห็น (0)