อนุทิน 72885 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

ค้นหาหนังสือ ตำรา เอกสาร รายงานและงานวิจัย ตลอดจนอินเตอร์เน็ต ไว้สำหรับเขียนผลงานวิชาการ (รศ.) โดยทำ literature review ด้วยโปรแกรม mind map ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ตั้งใจไ้ว้ว่าจะขอผลงานภายในปี 2554 วันนี้เป็นวันดี ได้เริ่มต้นเขียนซักที :) 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)