อนุทิน 7282 - หยั่งราก ฝากใบ

@7039  หนังสือ เกิดเพราะกรรมหรือความซวย ของ ทพ.สม สุจิรา อ่านผ่าน ๆ จากที่ร้านแล้ว(ไม่ได้ซื้อค่ะ)ไม่ค่อยแตกต่างจากเล่มที่คุณกวินอ่านมากนัก เพียงจุดเน้นต่างกันที่ กล่าวถึง สาเหตุ/กรรม/ผลของกรรมที่ทำต่างกันมาจึงเกิดภพชาติในปัจจุบัน...ขอให้โชคดี หลุดพ้นจากความรู้สึก...ไม่ค่อยดีค่ะ...^_^

เขียน 23 May 2008 @ 07:51 ()


ความเห็น (0)