อนุทิน #72638

ศรช.สวนสมเด็จย่า

กิจกรรม กพช.ที่นักศึกษาจะเข้าร่วมให้นักศึกษาเขียนคำร้องมานะครับ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 นักศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)