อนุทิน 72560 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

ความลุ่มหลง
 
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมี อาจจะสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่ช่วงชีวิตหนึ่ง หรืออาจจะทำให้
ช่วงหนึ่งของชีวิตล้มเหลว พ่ายแพ้ ท้อแท้ใจ นั่นคือ ความลุ่มหลงในสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ ความรักใคร่ ความเกลียด
หรืออะไรต่าง ๆ อีกมายมากทำนองนี้จนนับไม่ถ้วน แล้วแต่ว่าใครจะมีจิตใจ
ที่จดจ่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฝังใจมากเกินไป อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลงผิด
มองข้ามความถูกต้องไป ถ้าหากมีเวลาลองไตร่ตรองดูบางช่วงบางตอนของ
ชีวิตก็จะรู้ว่าบางครั้ง เราก็หลงถูกบ้างหลงผิดบ้างเป็นบางเวลา ถ้าหลงถูก
ก็ไม่ต้องใส่ใจมากนัก แต่ถ้าหลงผิดก็ต้องลองมองที่ผลของมันว่า ส่งผล
กระทบอย่างไร ต่อใครบ้างพอจะเยี่ยวยาทันมั้ย ถ้าไม่ทันก็คงต้องปล่อย
มันไป เก็บไว้เป็นบทเรียนสอนใจบทหนึ่งของชีวิต จะทำสิ่งใดให้ชั่งใจ
ครึ่ง ๆ เผื่อไว้จะได้ไม่ลุ่มหลงอะไรจนมากเกินเหตุไป จนทำให้เกิดอะไร
ที่สายเกินแก้

เขียน 04 Dec 2010 @ 01:40 () แก้ไข 04 Dec 2010 @ 01:44, ()


ความเห็น (0)