อนุทิน 71827 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๑๒ พ.ย. เปิดการอบรมการใช้NotebooK เบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น ๑๑
  • ๑๑ พ.ย. ประชุมคณะกรรมการคุณภาพชีวิต และ คณะกรรมการตรวจรับ CCTV อาคารแจ้งวัฒนะ ห้องประชุม ๓
  • ไม่ได้เรียน เนื่องจากอาจารย์ป่วย
  • คติ...ปัญหามีไว้แก้ อุปสรรคมีไว้ทดสอบ...
  เขียน:  

ความเห็น (0)