อนุทิน 71793 - กศน.สวนหม่อน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 53  ได้ไปส่งข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ และข้อมูลนักศึกษา ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2553  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตร  2544

ม.ต้น    516  คน

ม.ปลาย  775  คน

             รวม  1,291  คน

ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตร  2551

ประถม    382  คน

ม.ต้น   775  คน

ม.ปลาย  741  คน

              รวม   1,884  คน

ข้อมูลนักศึกษา  ปวช.

ปวช.คอมพิวเตอร์   374  คน     ปวช. เกษตร   136   คน       รวม   510   คน

เขียน 11 Nov 2010 @ 10:14 ()


ความเห็น (0)