อนุทิน 71709 - กศน.มัญจาคีรี

ติดตามผลการดำเนินงาน 6  เดือน  6  คุณภาพ

แจ้ง  ครู  กศน.ตำบล  8  แห่ง  สังกัด  กศน.มัญจาคีรี  รายงานผลเป็น Power point เพื่อนำเสนอ  ผอ.โกศัลย์  ในวันที่  10  lส่งฝ่ายแผน   ด่วน ! วันนี้นจ๊ะ  โปรดทราบ.

เขียน 09 Nov 2010 @ 12:16 ()


ความเห็น (0)