อนุทิน 71229 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

ความเปลี่ยนแปลง

        สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนังสือที่ว่าด้วยการบริหารงาน ด้วยอ่านมาหลายต่อหลายเล่ม เนื่องจากที่บ้านมีหนังสือประเภทนี้ทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ทำให้เห็นข้อเปรียบเทียบว่าหนังสือสมัยเก่าที่เขียนโดยคนไทยจะเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักทุกเล่ม แต่ปัจจุบันสิ่งนี้หายไปจากหน้าหนังสือ...คงจะละไว้ในฐานที่เข้าใจ...หรือคิดว่าคงล้าสมัยหมดความจำเป็น เปลืองหน้ากระดาษ? 

เขียน 28 Oct 2010 @ 05:37 ()


ความเห็น (0)