อนุทิน #71195

  ติดต่อ

1. ทบทวนการใช้โปรแกรมgotoknow

2.  ประชุมเรื่องการพัฒนาครูสมัครด้วยระบบE-Training ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

3. ติดตามครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

     

  เขียน:  

ความเห็น (0)