อนุทิน 71174 - ปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เที่ยน

  ติดต่อ

วันนี้เป็นการอบรม KM วันที่ 2 แล้ว มีสมาชิกมาเพิ่มเติมอีก 2 โรงมาเข้ากลุ่มน้ำผุดโพธาราม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)