อนุทิน 71174 - ปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เที่ยน

วันนี้เป็นการอบรม KM วันที่ 2 แล้ว มีสมาชิกมาเพิ่มเติมอีก 2 โรงมาเข้ากลุ่มน้ำผุดโพธาราม

 

เขียน 27 Oct 2010 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)