อนุทิน 70934 - nobita

  ติดต่อ

แผนดำเนินการของ คณะทำงานเว็บ กอก.

-  นัดประชุมด้วยระบบ "การประชุมผ่านจดหมาย"

-  จัดทำแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน

-  รายงานผลการจัดทำ-พัฒนา เว็บ ให้ ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน (ต.ค. - ก.ย.)

  เขียน:  

ความเห็น (0)